See veebisait kasutab küpsiseid meie liikluse analüüsimiseks ja selle toimivuse optimeerimiseks. Rohkem informatsiooni

Akciza.Net
100% Turvalised Maksed
Turvaline maksesüsteem
10 Aastat Kogemust
Palju aastaid kogemusi
Konsultatsioonid
Aitame, soovitame, selgitame
Soodne kohaletoimetamine
Omniva, Kulleriga kohaletoimetamine (Latvijas Express Pasts)
Uudised

KONFIDENTSIAALSUS POLIITIKA

  

Meie jaoks on tähtis Teie andmete privaatsus ja turvalisus. Realiseerides 27. aprillil 2016. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõetud määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame me Teile Teie isikuandmete eriti läbipaistva ja ausa töötlemise.  

Selles privaatsuspoliitikas saate Te tutvuda oma õigustega ja teabega Teie isikuandmete töötlemise kohta.

Teie isikuandmete halduriks on OOО “BIOFERM Baltija” registreerimisnumber: 40203177571, kirjavahetuse aadress – Dzirnavu iela 7-1, Rīga, LV-1010, Latvija, elektronposti aadress – info@akciza.net

 

Teie isikuandmete turvalisusega tegeleb ka ma meie poolt määratud isikuandmete turvalisuse valdkonna spetsialist - Elektronposti aadress: datuaizsardziba@akciza.net

 

 

 

1. Isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtted:

 

1.1. Me järgime kõiki isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid:

1.1.1. Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);

1.1.2. Kogume isikuandmeid kindlaksmääratud, täpselt sätestatud ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle neid viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas (eesmärgi piiramise põhimõte);

1.1.3. Tagame, et töödeldavad isikuandmed oleksid adekvaatsed, kasutuskõlblikud ja ainult sellised, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks (andmete hulga vähendamise põhimõte);

1.1.4. Tagame, et isikuandmed oleksid täpsed ja vajaduse korral uuendatavad; rakendame kõiki põhjendatud meetmeid selleks, et oleks tagatud ebatäpsete isikuandmete viivitamatu kõrvaldamine või parandamine (täpsuse põhimõte);

1.1.5. Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, et andmesubjektide isiku tuvastamine ei võtaks kauem aega, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise kestuse piiramise põhimõte);

1.1.6. Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, et vastavate tehniliste või organisatsiooniliste meetmete rakendamisel oleks tagatud isikuandmete nõuetekohane turvalisus, kaasa arvatud kaitse andmete ilma loata töötlemise või ebaseadusliku töötlemise eest, samuti tahtmatu kaotamise, hävitamise või rikkumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 

2. Milliseid Teid puudutavaid isikuandmeid me kindlasti ei kogu ega töötle:

2.1. Meie ei kogu andmeid selle kohta, milliste kolmandate isikute veebisaite Te külastate ega säilita neid andmeid;

2.2. Me ei edasta meie veebisaidi külastamise kohta Teie poolt mingeid andmeid, mille järgi saaks Teie isiku tuvastada;  

2.3 Me ei salvesta telefonikõnesid.

 

3. Milliseid Teie isikuandmeid me kogume ja töötleme:

3.1. Me kogume ja töötleme ainult adekvaatseid ja vajalikke isikuandmeid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse.

3.2. Isikuandmeid, mida me kogume ja töötleme, kui te loote meie poes kasutajakonto, kuid ei soorita ostu.

3.2.1. Teie isikliku kasutajakonto loomisel me kogume ja töötleme järgmisi andmeid Teie kohta:

Eesnimi;

Perekonnanimi;

Elektronposti aadress;

Telefoninumber;

Sünniaeg;

IP-aadress.

3.3. Me kogume ja töötleme isikuandmeid, mille andsite meile vabatahtlikult.

3.3.1.Luues meie internetipoes akciza.net kasutajakonto, võite esitada täiendavaid isikuandmeid, mille esitamine ei ole kaupade soetamisel kohustuslik ja mida võidakse kasutada näiteks Teile sünnipäevaõnnitluse saatmiseks, Teile üldiste või individuaalsete sooduspakkumiste saatmiseks, võimaluste loomiseks meie kampaaniates ja programmides osalemiseks või muude ostude lihtsustamiseks:

3.4. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui te sooritate oste:

3.4.1. Kui Te ostate meie internetipoest akciza.net tooteid, siis me kogume lepingu koostamise ja täitmise eesmärgil Teie järgmisi isikuandmeid:

Eesnimi;

Perekonnanimi;

Telefoninumber;

Sünniaeg;

Elektronposti aadress;

Teie poolt tellitud kaupade kohaletoimetamise aadress.


3.5. Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui te kasutate meie internetipoodi.

3.5.1. Kui Te ostate meie internetipoest tooteid, siis me kogume ja töötleme Teile suurema mugavuse tagamiseks järgmisi andmeid:

Ostude ajalugu;

Internetipoes käitumise ajalugu:

IP-aadress;

Maksete ajalugu;

Kommunikatsiooni ajalugu Teie ja meie vahel, kaasa arvatud elektrooniline kirjavahetus.

Põhiteave kaupu saavate kolmandate isikute kohta;

3.6.2. Esitada teise isiku andmeid, kes saab Teie poolt soetatud kaubad kätte, saate siis, kui see isik on andnud selleks nõusoleku. Kauba saanud kolmandate isikute andmete esitamisega Te kinnitate, et Teil on nende isikute nõusolek nende isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.

 

4. Millisel eesmärgil me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme:

4.1. Me kogume Teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgelt piiritletud ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle neid edaspidi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.  

4.2. Teie isikuandmeid töödeldakse lepingu sõlmimise eesmärgil:

4.2.1. Kui Te lõite meie internetipoes oma isikliku kasutajakonto, kuid ei ostnud midagi, siis sellest hoolimata võite Te mistahes hetkel lehele taas siseneda ja sooritada oste ilma, et peaksite uuesti registreeruma. Selleks, et Teil oleks võimalik oste mistahes hetkel sooritada, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:

Eesnimi;

Perekonnanimi;

Telefoninumber;

Sünniaeg;

Elektronposti aadress;

IP-aadress.

4.2.2. Sellel eesmärgil saate esitada samuti oma täiendavaid isikuandmeid, mida me hakkame töötlema ainult siis, kui Te sisestate ja salvestate need oma isiklikul kasutajakontol.

4.3. Teie isikuandmed, mida töödeldakse lepingu koostamise ja täitmise eesmärgil:

4.3.1. Selleks, et me saaksime müüa Teile Teie poolt internetipoest akciza.net valitud kaupu, tuleb meil töödelda Teie järgmisi isikuandmeid:

Eesnimi;

Perekonnanimi;

Telefoninumber;

Elektronposti aadress;

Teie poolt tellitud kaupade kohaletoimetamise aadress;

IP-aadress.


4.3.2. Meil on kahju, kuid kui Te ei esita neid isikuandmeid, siis me ei saa Teile kaupu müüa, kuna nende andmete töötlemine on meile vajalik lepingu koostamiseks ja täitmiseks, samuti kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema Leedu Vabariigi õigusaktid, mis reglementeerivad interneti teel teostatavaid arveldusi ja raamatupidamist.

4.4. Teie isikuandmed, mida töödeldakse teenuseta parandamise ja tegevuse analüüsimise eesmärkidel:

4.4.1. Me tahame, et meie internetipoe akciza.net kasutamine oleks Teie jaoks lihtsam ja mugavam, seepärast analüüsime me pidevalt oma tegevust, mille ajal analüüsime ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:

Ostude ajalugu;

Meie internetpoe külastuste ajalugu;

Maksete ajalugu;

Arvamused Teie poolt ostetud kaupade kohta;

Teie ja meievahelise suhtlemise ajalugu, kaasa arvatud elektrooniline kirjavahetus.

4.5.Teie isikuandmed, mida töödeldakse üldiste ja individuaalsete pakkumiste tegemiseks ja profileerimiseks:

4.5.1.Selleks, et teha Teile üldiseid pakkumisi kaupade ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate ja projektide kohta, töötleme me järgmisi Teie isikuandmeid:  

Eesnimi;

Telefoninumber;

Elektronposti aadress;

Kohaletoimetamise aadress;

Kohaletoimetamise viiside ajalugu;

Seadmete identifitseerimisnumbrid.

4.5.2.Teie jaoks konkreetse lemmiktoote ja hetkel vajaliku kauba kindlaksmääramise eesmärgil, et teha Teile individuaalseid pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automatiseeritud analüüsimeetodiga tagab selle, et Teile ei hakata pakkuma Teid mittehuvitavat kaupa, vaid Teie aja kokkuhoiu huvides pakutakse Teile ainult Teie jaoks huvipakkuvaid kaupu. Automatiseeritud analüüsiinstrumendid Tuginevad Teie ostude ajaloole ja muule Teie poolt esitatud informatsioonile:

Eesnimi;

Telefoninumber;

Elektronposti aadress;

Kohaletoimetamise aadress;

Kohaletoimetamise viiside ajalugu;

Makseviiside ajalugu

Meie elektroonilise poe külastuste ajalugu;

Ostude ajalugu;

IP-aadress;

Seadmete identifitseerimisnumbrid.

4.5.3. Teil on õigus keelduda mistahes ajal Teie isikuandmete töötlemisest, mida me kasutame üldiste ja individuaalsete müügipakkumiste tegemiseks ning loteriide, kampaaniate ja projektide korraldamiseks. Te saate keelduda oma isikuandmete töötlemisest eespool esitatud eesmärkidel, kui saadate oma datuaizsardziba@akciza.net või uuendades oma valikut oma registreerimisvormis.

4.6. Teie isikuandmed, mida töödeldakse Teie palvete ja küsimuste läbivaatamise eesmärgil:

4.6.1. Selleks, et pakkuda Teile kvaliteetseid teenuseid ja tagada igakülgne teenindus, töötleme me Teie isikuandmeid, mis esitasite oma kasutajakonto loomisel ja ostude sooritamisel, samuti ka Teie küsimuste ja palvete läbivaatamise eesmärgil.

4.7. Garantiiteeninduse võimaldamise eesmärgil  

4.7.1. Kui Te ostate kaupu meie internetipoest või füüsilise asukohaga poest, siis neile on tagatud garantiiteenindus. Kui Te pöördute selle eesmärgiga meie garantiiteeninduse osakonda, siis kogume ja töötleme me Teie teenindamise eesmärgil järgmisi isikuandmeid:

Eesnimi;

Perekonnanimi;

Telefoninumber;

Elektronposti aadress:

Kohaletoimetamise aadress;

Tellimuse informatsioon.

4.7.2. Juhul, kui Te ei soovi, et me töötleksime nimetatud isikuandmeid garantiiteeninduse eesmärgil, siis me soovitame pöörduda garantiiteenindusega seoses otse ettevõtte poole, kes garantiiteenuseid osutab.

4.8. Meie ja teie turvalisuse tagamise eesmärgil:

4.8.1. Teie ja meie töötajate turvalisuse tagamise eesmärgil, samuti varguste ärahoidmiseks, on meie füüsilise asukohaga kauplustesse ja kauba kättesaamise kohtadesse paigaldatud valvekaamerad. Meie kaupluste või kaupade väljastuspunktide külastamise korral Teid salvestatakse. Me vaatame videosalvestised läbi intsidentide, varguste või muude kuritegude korral, et kaitsta kannatanud isikute seaduslikke huve.

 
5. Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seaduslikult:

5.1. Kinnitame Teile, et me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduslikul alusel, s.t me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult:

5.1.1. Kui kaupade ostmise korral sõlmitakse Teie ja meie vahel ostu-müügileping ja me töötleme Teie andmeid selle alusel;

5.1.2. Pärast seda, kui Te registreerusite meie internetipoes ja lõite isikliku kasutajakonto, töötleme me Teie isikuandmeid, et Teie tulevasteks ostudeks ette valmistuda;

5.1.3. Teie isikuandmeid Teie nõusolekul töödeldakse;

5.1.4.Täites meile seadustega kohaldatud nõudeid;

5.1.5. Riigi poolt volitatud organite korraldusel.

 

6. Kas Te saate keelduda Teie isikuandmete töötlemisest, kuid ikkagi kasutada internetipoodi akciza.net:

6.1. Te võite alati keelduda Teie täiendavate isikuandmete töötlemisest, mida kasutatakse ainult analüüsi ja turunduse eesmärkidel. Kuid tellimuse realiseerimiseks kohustuslike isikuandmeteta ei ole võimalik ostu sooritada, kuna me ei saa sellist tellimust täita.

 

7. Kellele antakse Teie isikuandmed:

7.1. Isikuandmed antakse üle ainult usaldusväärsetele kolmandatele riikidele, kellega on meil sõlmitud lepingud, ja ainult sellises mahus, mis on teenuse osutamiseks vajalik. Teile nõuetekohaste teenuste osutamise eesmärgil anname me Teie isikuandmed üle oma järgmistele partneritele:

7.1.1. Kullerteenuseid osutavatele ettevõtjatele, kes tarnivad kaubad Teie poolt esitatud aadressile;

7.1.2. Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele;

7.2. Samuti võimaldame me kasutada Teie isikuandmeid:

7.2.1. Õiguskaitseorgani poolt korras, mis on sätestatud Leedu Vabariigi õigusaktidega;

7.2.2. Riigiorganitele ja kohtutele, kui selline kohustus on ette nähtud rakendamisele kuuluvate õigusaktidega.

8. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse:

8.1. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kaupade ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem kui on sätestatud õigusaktidega, mis reglementeerivad meie tegevust. Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku olemasolu korral ning töödeldakse ja säilitatakse Teie poolt nõusoleku tagasivõtmise hetkeni.  

 

9. Kuidas Te saate tutvuda oma isikuandmetega, mida töödeldakse:

9.1. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida töödeldakse. Te saate tutvuda oma isikuandmetega, mida töödeldakse, järgmisel viisil:  

9.1.2 Oma isikliku kasutajakonto kaudu saidil akciza.net.

9.1.3 Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

10. Kuidas Te saate oma isikuandmeid muuta/täpsustada:

10.1. Kui Te märkasite, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mittetäielikud, ja te soovite neid muuta või täpsustada, siis saab seda teha järgmisel viisil:

10.1.1. Oma isikliku kasutajakonto kaudu Teie profiili redigeerimiskeskkonnas;

10.1.2. Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

11. Kas Te võite nõuda, et me eemaldaksime Teie isikuandmed:

11.1.  Teil on õigus paluda, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja eemaldaksime need. Teie isikuandmed eemaldatakse pärast Teie palve kättesaamist.

11.2. Meil on kahju, kuid Teie isikuandmeid ei eemaldata meie andmebaasist, kui me teeme pärast Teie palve kättesaamist kindlaks, et:

11.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud selleks, et saavutada eesmärgid, mille jaoks neid kogutakse või töödeldakse;

11.2.2. Te ei võtnud tagasi nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks;

11.2.3. Teie ei nõustunud Teie isikuandmete töötlemisega, kuid selline andmete töötlemine on vajalik meie seaduslikes huvides;

11.2.4.Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema riigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.  

11.2.5. Me peame töötlema Teie andmeid seoses õiguslike nõuete esitamise, täitmise või kaitsmisega.

11.3. Palve oma isikuandmete eemaldamiseks saate teha järgmisel viisil:

11.3.1. Oma isikliku kasutajakonto kaudu saidil akciza.net;

11.3.2.  Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

12. Kas Te saate piirata õigust töödelda Teie isikandmeid ja kuidas seda teha:

12.1. Teil on õigus piirata meie võimalust töödelda Teie isikuandmeid. Pärast seda, kui Te seate meile piirangu oma isikuandmete töötlemiseks, ei teosta me Teie isikuandmete töötlemise osas mingeid toiminguid, välja arvatud isikuandmete säilitamine. Te saate piirata isikuandmete töötlemist kasvõi ühe järgmise asjaolu esinemise korral:

12.1.1.Teie isikuandmed ei ole täpsed (antud juhul piiratakse andmete töötlemise toiminguid seni, kuni andmete täpsus on üle kontrollitud);

12.1.2.Teie isikandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui Te pole oma andmete eemaldamisega nõus;

12.1.3. Teie isikuandmed on vajalikud selleks, et deklareerida, täita või kaitsta õiguslikke nõudeid;

12.1.4. Teie isikandmeid töödeldakse, aga kui Te olete sellise töötlemise vastu (Andmete töötlemist selle alusel piiratakse seni, kuni kontrollitakse üle, kas need põhjused, mille tõttu Teie isikuandmeid töödeldakse, on olulisemad kui Teie vastuväited).

12.2.Te saate piirata oma isikuandmete töötlemist järgmistel viisidel:

12.2.1. Esitades meile palve oma isikliku kasutajakonto kaudu saidil akciza.net;

12.2.2. Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

13. Kas te saate oma nõusoleku tagasi võtta ja kuidas seda teha:

13.1. Te saate oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku saab tagasi võtta mitmel viisil:

13.1.1. Oma isikliku kasutajakonto kaudu Teie profiili redigeerimiskeskkonnas;

13.1.2. Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

14. Mis asi on andmete ülekandmise õigus ja kuidas seda kasutada:

14.1. Andmete ülekandmise õigus tähendab seda, et Teil on lubatud saada süstematiseeritud, lihtsalt kasutataval kujul, arvutiga loetaval ja interaktiivses formaadis Teie poolt esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste korral ja vastavalt Teie palvele võidakse sellised Teie andmed saata edasi otse Teie poolt nimetatud teisele isikule.

14.2. Palve isikuandmete esitamiseks või edasisaatmiseks süstematiseeritud formaadis saate esitada järgmisel viisil:

14.2.1. Oma isikliku kasutajakonto kaudu saidil akciza.net;

14.2.2.  Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

 

15. Kuidas Te saate esitada palve oma õiguste realiseerimiseks:

15.1.  Palved, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega, võite esitada meile järgmisel viisil:

15.1.1.  Oma isikliku kasutajakonto kaudu saidil akciza.net;

15.1.2.  Saates oma palve elektronposti aadressile: datuaizsardziba@akciza.net;

15.2. Me identifitseerime Teid oma süsteemis Teie elektronposti aadressi järgi. Esitades meile oma palve ühel eespool nimetatud moodustest, näidake alati ära oma e-posti aadress. Kui Te ei esita meile oma e-posti aadressi või see ei ole identne päringu saatnud isiku e-posti aadressiga, siis me ei saa teid identifitseerida ega saa edastada Teile soovitud teavet ega täita Teie palvet.  

15.3. Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, siis võite pöörduda oma õiguste kaitsmiseks isikuandmete kaitse riiklikusse inspektsiooni.

 

16. Mis asjad on cookie-failid (küpsisefailid)?

16.1.  Küpsisefailid – on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, kui te külastate vastavat veebisaiti. Küpsisefailid aitavad meil teie seadet ära tunda ja parandada meie internetilehekülje funktsionaalsust ning kergendada selle kasutamist.

16.2.  Küpsisefailide kohta saate rohkem lugeda  

Kui teil tekkis küsimusi, siis palume need saata elektronposti aadressile info@akciza.net.