Sadaļas

Jauni produkti

Īpašie piedāvājumi

Privātuma politika

 

Personas datu kārtošanas noteikumi

 

1. Jēdzieni

1.1. Datu pārvaldnieks un portāla vietnes www.akciza.net operators (turpmāk – Datu pārvaldnieks) ir „MEGOPOLS” SIA, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003591699, PVN maksātāja kods LV40003591699, korespondences adrese – Dzirnavu iela 7-1, Rīga, LV-1010, Latvija, e-pasta adrese – info@akciza.net

1.2. Pircējs – rīcībspējīga fiziska jeb juridiska persona, kura iegādājas preces internetveikalā www.akciza.net

1.3. Personas datu kārtošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), kuri reglamentē galvenos personas datu vākšanas, kārtošanas un aizsardzības principus, un pēc kuriem vadās Datu pārvaldnieks, kārtodams Pircēja personas datus.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircēja personas datu vākšanu, kārtošanu un aizsardzību nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu juridiskās aizsardzības likums un citi normatīvie akti.

2.2. Pircēju dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem, kārtojami godprātīgi un precīzi.

 

3. Personas datu kārtošana

3.1. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš pēc savas gribas iesniedza pasūtījuma brīdī, būtu kārtoti saskaņā ar šiem noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus savus personas datus uzrakstot vēstuli ar attiecīgu lūgumu uz e-pastu info@akciza.net. Tādā gadījumā Datu pārvaldniekam nekavējoties ir jāizpilda Pircēja lūgums (10 darba dienu laikā kopš lūguma saņemšanas dienas).

3.3. Datu pārvaldnieks atzīst un godā ikviena Pircēja, kurš veic pasūtījumu internetveikalā www.akciza.net, tiesības uz privātumu. Datu pārvaldnieks vāc un izmanto Pircēja personas datus (nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un citu, internetveikalā pasūtījuma laikā norādītu, informāciju) lai būtu sakārtoti preču vai pakalpojumu pasūtījumi vai būtu izpildītas citas norunātās darbības. Klients, veikdams pasūtījumu, var paziņot sava piekrišanu / nepiekrišanu par viņa personas datu izmantojumu tiešās tirgdarbības nolūkiem. To viņš izdara atzīmēdams (piekrītu: „Pieteikties mūsu e-pasta jaunumu paziņojumiem” un/vai „Saņemt speciālos piedāvājumus no mūsu partneriem”) vai neatzīmēdams atzīmes etiķeti (nepiekrīt). Mēs sūtam jaunumvēstuli uz klienta norādītu e-pastu un izveidojam iespēju atsacīties no jaunumvēstules (jaunumvēstules beigā ir izvēle: „atsacīties” – to nospiežot klients vairāk nesaņems jaunumvēstules).

3.4. Datu pārvaldnieks apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārvaldnieka partnerus, kuri piegādā preces vai sniedz citus, ar Pircēja pasūtījumu izpildīšanas saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām varbūt atklāti tikai Latvijas Republikas tiesības aktos paredzētā kārtībā.

3.5. Personas dati kārtojami izmantojot drošus līdzekļus, kuri aizsarga šādus datus no nelikumīgas iznīcināšanas, atklāšanas vai no citām nelikumīgām darbībām.

 

4. Izmaiņas noteikumos

4.1. Datu pārvaldniekam ir tiesības daļēji vai pilnībā izmainīt Noteikumus, par to paziņojot www.akciza.net internetveikalā.

4.2. Noteikumu papildinājums vai izmaiņas ir spēkā no to pasludināšanas dienas, t. i. no tās dienas, kad tās tiek publicētas internetveikalā www.akciza.net

4.3. Ja Pircējs nepiekrīt jaunai Noteikumu redakcijai, viņam ir tiesības rakstiski no tās atteikties.

4.4. Ja pēc Noteikumu papildinājuma vai izmaiņām Pircējs tālāk izmanto internetveikala pakalpojumus, tad skaitāms, ka Pircējs piekrīt jaunai Noteikumu redakcijai.

5. Informācijas iesniegšana un nodošana

5.1. Visi paziņojumi, kuri ir sakarā ar personas datu kārtošanu, Datu pārvaldniekam ir iesniedzami sūtot e-pastu info@akciza.net vai pa pastu.

5.2. Atbildi Datu pārvaldnieks iesniedza tajā pašā formā, kurā bija saņemts paziņojums vai pretenzija.

 

6. Sīkdatnes (,,cookies”)

6.1. Sīkdatnes izmanto, lai:

6.1.1. Saformētu veikala grozu (lai izpildītu vietnes galveno darbību) un rēķinātu vietnes apmeklētāju statistiskus datus. Izmantojot interneta vietni, klientam var palūgt veikt reģistrāciju, lai viņš varētu veikt pasūtījumu. Šinī gadījumā klientam būs jāiesniedz personas dati (tādi, kā vārds, e-pasta adrese, tālrunis utt.). Datu pārvaldniekam ir tiesības pēc sava ieskata visos likumīgos veidos izmantot visu personas iesniegtu informāciju un datus, kurus persona iesniedza veikdama reģistrāciju vai citos veidos.

6.2. Datu subjekta piekrišana ir nepieciešama, ja sīkdatnes ir izmantojamas internetveikala vietnē lai būtu saformēts pircēja izvēlētu preču grozs utt.

6.4. Nepieciešamu sīkdatņu ierakstīšanas laikā nekādām trešajām personām informācija nav sniedzama.

 

Ja Jums radās jautājumi, lūdzam griezties pie mums rakstot uz e-pastu info@akciza.net