Ši svetainė naudoja slapukus (anglų kalba - cookies), mūsų duomenų srauto analizei, turinio kokybės pagerinimui, turinio priderinimui naudotojų poreikiams ir svetainės veiklos optimizavimui. Slapukus mūsų vietoje ir tiktai nurodytu tikslu gali valdyti taip pat ir mūsų bendradarbiavimo partneriai (tretieji asmenys – duomenų tvarkytojai (operatoriai), pavyzdžiui, Google Analytics). DAUGIAU INFORMACIJOS 

Akciza.Net
100% Saugūs Mokėjimai
Saugi mokėjimo sistema per „link-link“ internetinius bankus ir mokėjimo korteles
10 Metų Patirtis
Ilgametė patirtis
Konsultacijos
Padėsime, rekomenduosime, paaiškinsime

PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų saugumu. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 (2016 metų balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos, apdorojant asmens duomenis, ir tokių duomenų laisvos apyvartos, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EK (Visuotinis duomenų apsaugos reglamentas), mes užtikriname jums ypatingai skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų apdorojimą.

Ši privatumo politika supažindins Jus su Jūsų teisėmis ir suteiks informacijos apie Jūsų asmens duomenų apdorojimą.

Jūsų asmens duomenų vadybininkas yra SIA „BIOFERM Baltija”, juridinio asmens kodas  40203177571, korespondencijos adresas – Dzirnavu gatvė 7-1, Ryga, LV-1010, Latvija, e-pašto adresas – info@akciza.net

Jūsų asmens duomenų saugumu rūpinasi taip pat mūsų paskirtas nepriklausomas duomenų apsaugos specialistas, e-pašto adresas: datuaizsardziba@akciza.net


1. Asmens duomenų apsaugos principai:

1.1. Mes laikomės visų šių asmens duomenų apsaugos principų:
1.1.1. Asmens duomenų apdorojimą vykdyti teisėtu, sąžiningu ir apžvelgiamu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principas);
1.1.2. Asmens duomenis rinkti konkrečiu, aiškiai apibrėžtu ir teisėtu tikslu, neapdoroti jų tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
1.1.3. Užtikrinti, kad apdorojami asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tiktai tokie, kurie reikalingi tikslo, kuriuo jie apdorojami, pasiekimui (duomenų minimizacijos principas);
1.1.4. Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, jei būtina, atnaujinti; vykdyti visas būtinas priemones, siekiant užtikrinti, kad apdorojami neteisingi asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5. Asmens duomenis saugoti tokia forma, kad duomenų subjektų identiškumą galėtume identifikuoti ne ilgiau, nei tai yra būtina tikslu, kokiu asmens duomenys apdorojami (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6. Asmens duomenis apdoroti tokiu būdu, kad deramomis techninėmis arba organizacinėmis priemonėmis užtikrintų asmens duomenų deramą saugumą, įskirtinai, apsaugą nuo draudžiamo arba neteisėto duomenų apdorojimo, o taip pat nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo (integralumo ir konfidencialumo principas).


2. Kokių asmens duomenų apie Jus mes tikrai nerenkame ir neapdorojame:

2.1. Mes neapibendriname Jūsų peržiūros programos istorijos trečiųjų asmenų žiniatinklyje ir jos neišsaugome;
2.2. Mes nesiunčiame jokių duomenų apie Jūsų peržiūrėjimą mūsų interneto tinklavietėje, pagal kuriuos galėtume identifikuoti Jūsų asmenybę.
2.3. Mes neįrašome telefoninių pokalbių.


3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame ir apdorojame:

3.1. Mes apibendriname ir apdorojame tiktai adekvačius ir atitinkamus Jūsų asmens duomenis, kurie būtini tikslo, kuriuo jie apdorojami, pasiekimui.
3.2. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir apdorojame, kai Jūs sukuriate paskyrą mūsų e‑parduotuvėje, bet nevykdote pirkimo:
3.2.1. Kai sukuriate asmeninę paskyrą, mes apibendriname ir apdorojame tokius Jūsų duomenis:

Vardas;
Pavardė;
E-pašto adresas;
Gimimo data;
IP adresas.

3.3. Mes renkame ir apdorojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate savanoriškai:
3.3.1. Kuriant paskyrą mūsų tiesioginio ryšio internetu parduotuvėje akciza.net, Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir kurie gali būti panaudoti, norint nusiųsti jums pasveikinimą gimimo dieną, jums pirmajam siųsti bendrus ir individualizuotus pasiūlymus, suteikiant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose ir programose arba palengvinti kitų pirkimų vykdymą.
3.4. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir apdorojame, kai Jūs apsiperkate:
3.4.1. Kai apsiperkate mūsų e-parduotuvėje www.akciza.net, sutarties sudarymui ir vykdymui mes apibendriname tokius Jūsų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
Gimimo data;
E-pašto adresas;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas.

3.5. Kiti asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir apdorojame, kai Jūs naudojatės mūsų e‑parduotuvės paslaugomis:
3.5.1. Kai vykdėte pirkimus mūsų e-parduotuvėje, Jūsų patogumui mes taip pat apibendriname ir apdorojame tokius duomenis:
Pirkimų istorija;
Jūsų elgesio istorija e-parduotuvėje;
IP adresas;
Mokėjimų istorija;
Mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įtraukiant elektroninį susirašinėjimą;
Trečiųjų asmenų, kurie gauna prekes, pagrindinė informacija.
3.5.2. Jūs galite nurodyti kitą asmenį, kuris gauna Jūsų įsigytas prekes, gavę šio asmens leidimą. Teikiant mums informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie gauna prekes, Jūs patvirtinate, kad jūs gavote šių asmenų sutikimą jų asmens duomenų persiuntimui, naudojimui ir apdorojimui.

4. Kokiu tikslu mes renkame ir apdorojame Jūsų asmens duomenis:

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tiktai konkrečiu, aiškiai apibrėžtu ir teisėtu tikslu, ir toliau neapdorojame su šiais tikslais nesuderinamu būdu.
4.2. Ruošiantis sudaryti sutartį apdorojami Jūsų asmens duomenys:
4.2.1. Kai Jūs sukuriate asmeninę paskyrą mūsų interneto parduotuvėje, bet nieko nenuperkate, Jūs bet kuriuo metu grįžtant į ją galėsite tęsti savo apsipirkimą, papildomai nebeužsiregistruojant. Suteikiant galimybę bet kuriuo momentu tęsti savo apsipirkimą, mes taip pat renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
E-pašto adresas;
Gimimo data;
IP adresas.

4.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir savo papildomus asmens duomenis, kuriuos mes apdorosime tiktai tuomet, jeigu juos įvesite ir išsaugosite savo asmeninėje paskyroje.
4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu apdorojami Jūsų asmens duomenys:
4.3.1. Kad mes galėtume jums parduoti Jūsų pasirinktas prekes interneto parduotuvėje akciza.net, mes privalome apdoroti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
E-pašto adresas;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas;
IP adresas.

4.3.2. Deja, jeigu nepateiksite šių asmens duomenų, mes negalėsime Jums parduoti prekės, nes šių duomenų apdorojimas mums reikalingas sutarties sudarymui ir vykdymui, o taip pat nes privalome apdoroti asmens duomenis pagal Latvijos Respublikos teisių aktus, kurie reglamentuoja internete vykdomus atsiskaitymus, o taip pat buhalterijos apskaitą.
4.4. Paslaugų tobulinimo ir veiklos analizės tikslu apdorojami Jūsų asmens duomenys:
4.4.1.Siekiant, kad mūsų interneto parduotuvės akciza.net naudojimas Jums būtų kaip galima paprastesnis ir patogesnis, mes vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir apdorojame tokius Jūsų asmens duomenis:

Pirkimo istorija;
Mūsų e-parduotuvės peržiūros programos istorija;
Mokėjimų istorija;
Atsiliepimai apie Jūsų nupirktas prekes;
Mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įtraukiant elektroninį susirašinėjimą.

4.5. Bendrų ir individualizuotų pasiūlymų teikimui, o taip pat profiliavimo tikslu apdorojami Jūsų asmens duomenys:
4.5.1. Siekiant nustatyti Jūsų pamėgtas ir aktualias prekes bei teikti jums individualizuotus pasiūlymus, Jūsų asmens duomenų apdorojimas vykdant automatizuotą analizę užtikrina, kad jums nebus siūlomos neaktualios prekes, ir, taupant Jūsų laiką, bus siūlomos tiktai Jus dominančios prekės. Automatizuotos analizės įrankiai grindžiami Jūsų pirkimo istorija ir kita Jūsų suteikta informacija:

Vardas;
Telefono numeris;
E-pašto adresas;
Pristatymo adresas;
Pristatymo būdų istorija;
Įtaisų identifikacijos numeriai.

4.5.2. Siekiant geriau Jus pažinti ir teikti individualizuotą, jums aktualią informaciją apie prekes, mūsų organizuojamas loterijas, akcijas ir projektus, mes sukuriame Jūsų profilį, panaudodami tokius Jūsų asmens duomenis:

Vardas;
Telefono numeris;
E-pašto adresas;
Pristatymo adresas;
Pristatymo būdų istorija;
Mūsų e-parduotuvės peržiūros programos istorija;
Pirkimo istorija;
IP adresas;

4.5.3. Jūs turite teisę bet kuriuo momentu atsisakyti nuo to, kad mes apdorojame Jūsų asmens duomenis bendrų ir individualizuotų pasiūlymų pateikimui apie prekes ir mūsų loterijas, akcijas ir projektus. Jūs galite atsisakyti nuo to, kad mes apdorojame Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtu tikslu, pateikiant savo atsisakymą raštu e-paštu datuaizsardziba@akciza.net arba atnaujinant opcijas savo registracijos formoje.
4.6. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimui apdorojami Jūsų asmens duomenys:
4.6.1. siekiant užtikrinti jums kokybiškas paslaugas ir visapusišką aptarnavimą, Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, sudarant asmeninę paskyrą ir apsiperkant, mes apdorojame taip pat Jūsų klausimų ir prašymų nagrinėjimo tikslu.
4.7. Garantijos paslaugų teikimo tikslu:
4.7.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje arba fizinėje parduotuvėje ir įsigyjate tam tikras prekes, joms užtikrinamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu, kai susisiekiate su mūsų garantinio aptarnavimo skyriumi, mes apibendriname ir apdorojame tokius Jūsų asmens duomenis:

Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
E-pašto adresas;
Pristatymo adresas;
Užsakymo informacija.

4.7.2. Jeigu nepageidaujate, kad mes apdorotume nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu, siūlome kreiptis tiesiogiai į garantijos paslaugų įmones.
4.8. Jūsų ir mūsų saugumo tikslais:
4.8.1. Siekiant užtikrinti Jūsų ir mūsų darbuotojų saugumą, o taip pat išvengti prekių vagystės iš fizinių parduotuvių ir prekių gavimo vietų, mes įrengėme stebėjimo kameras. Kai apsilankote mūsų parduotuvėje ar prekių gavimo vietoje, Jūs esate filmuojami. Vaizdo įrašus mes peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitos nusikalstamos veiklos atvejais, siekiant apsaugoti nukentėjusiųjų asmenų teisėtus interesus.


5. Jūsų asmens duomenys apibendrinami ir apdorojami teisėtai:

5.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenis mes renkame tiktai dėl teisėtų priežasčių, t.y., Jūsų asmens duomenis mes apibendriname ir apdorojame tiktai:
5.1.1. Kai jūs perkate prekes, mes tarpusavyje sudarome pirkimo sutartį, pagal kurią apdorojame Jūsų duomenis;
5.1.2. Kai registruojatės mūsų e-parduotuvėje ir sukuriate asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis apdorojame, tikintis, kad ateityje Jūs pirksite prekes;
5.1.3. Kai sutinkate apdoroti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4. Vykdant mums taikomus įstatymų reikalavimus;
5.1.5. Valstybės įgaliotų institucijų nurodymu.


6. Ar galima nesutikti su savo asmens duomenų apdorojimu ir vis dėlto naudotis akciza.net interneto parduotuvės paslaugomis?

6.1. Jūs visuomet galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų papildomu apdorojimu, kuris numatytas tiktai analizės ir marketingo poreikiams. Vis dėlto, be užsakymui reikalingų duomenų neįmanoma vykdyti pirkimo, nes mes negalime įvykdyti tokio užsakymo.


7. Kam perduodami Jūsų asmens duomenys:

7.1. Asmens duomenys siunčiami tiktai patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis mes esame sudarę sutartį, ir tiktai tokia apimtimi, kokia būtina paslaugos teikimui. Siekiant užtikrinti jums tinkamas paslaugas, mes siunčiame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1. Kurjerių paslaugų įmonės, kurios jums pristato prekes Jūsų nurodytais adresais;
7.1.2. Rinkodaros ir marketingo paslaugų įmonės;
7.2. Jūsų asmens duomenis teikiame taip pat:
7.2.1. Teisėsaugos įstaigoms Latvijos Respublikos teisių aktų nustatyta tvarka;
7.2.2. Valstybės įstaigoms ir teismams, jeigu tokia pareiga numatyta taikomais teisių aktais.


8. Kiek ilgai saugomi Jūsų asmens duomenys:

8.1. Jūsų asmens duomenys saugomi taip ilgai, kiek tai būtina prekių pirkimo sutarties įvykdymui, bet ne mažiau, kaip tai nusako mūsų veiklą reguliuojantys teisių aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie apdorojami, gavus Jūsų sutikimą, apdorojami ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.


9. Kaip Jūs galite patekti prie apdorojamų savo asmens duomenų:

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes apdorojame. Prie savo asmens duomenų, kuriuos mes apdorojame, Jūs galite patekti tokiais būdais:
9.1.1. Jūsų asmeninėje paskyroje akciza.net
9.1.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net;


10. Kaip Jūs galite pakeisti/koreguoti savo asmens duomenis:

10.1. Jeigu konstatavote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba nepilnutiniai ir pageidaujate juos pakeisti arba patikslinti, tai galima vykdyti tokiais būdais:
10.1.1. Savo asmeninėje paskyroje profilio redagavimo aplinkoje
10.1.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net;


11. Ar Jūs galite pareikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis:

11.1. Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes daugiau neapdorotume Jūsų asmens duomenų ir juos ištrintume. Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, gavus Jūsų pareikalavimą.
11.2. Deja, Jūsų asmens duomenys nebus ištrinti iš mūsų duomenų bazės, jeigu, gavus Jūsų pareikalavimą, mes konstatuosime, kad:
11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra būtini tikslo, kuriuo jie buvo apibendrinti arba apdoroti, pasiekimui;
11.2.2. Jūs neatšaukėte savo sutikimo Jūsų asmens duomenų apdorojimui;
11.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų apdorojimu, tačiau toks apdorojimas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams;
11.2.4. Mes privalome apdoroti Jūsų asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ir valstybės teisinius aktus.
11.2.5. Mes privalome apdoroti Jūsų duomenis dėl teisėtų reikalavimų taikymo, vykdymo arba apsaugos.
11.3. Jūs galite pateikti pareikalavimą ištrinti savo asmens duomenis tokiais būdais:
11.3.1. Jūsų asmeninėje akciza.net paskyroje;
11.3.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net.


12: Ar Jūs galite apriboti savo asmens duomenų apdorojimo teisę:

12.1. Jūs turite teisę apriboti mums galimybę apdoroti Jūsų asmens duomenis. Jeigu apribosite Jūsų asmens duomenų apdorojimą, mes su Jūsų asmens duomenimis daugiau nevykdysime jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų apdorojimą Jūs galite apriboti, jeigu atsirado bent viena iš šių sąlygų:
12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (šioje atveju asmens duomenų apdorojimo veiksmai apsiribos duomenų tikslumo patikrinimu);
12.1.2. Jūsų asmens duomenys apdorojami neteisėtai, bet Jūs nesutinkate ištrinti savo duomenų;
12.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini, siekiant išreikšti, vykdyti arba apsaugoti juridinius reikalavimus.
12.1.4. Jūsų asmens duomenys apdorojami, nepaisant Jūsų prieštaravimų dėl tokių asmens duomenų apdorojimo (remiantis tuo duomenų apdorojimas bus apribojamas, kol mes patikrinsime, ar priežastys, dėl kurių mes apdorojame Jūsų asmens duomenis, yra pirmenybinės, palyginus su Jūsų).
12.2. Jūs galite apriboti savo asmens duomenų apdorojimą tokiais būdais:
12.2.1. Pateikiant mums pareikalavimą, naudojant Jūsų asmeninę akciza.net paskyrą;
12.2.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net.


13. Ar Jūs galite atšaukti savo sutikimą ir kaip tai atlikti:

13.1. Savo sutikimą asmens duomenų apdorojimui Jūs galite atšaukti bet kuriuo metu. Savo sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1. Savo asmeninėje paskyroje profilio redagavimo aplinkoje
13.1.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net;


14. Kas turi teisę į duomenų perkėlimą ir gali ja pasinaudoti:

14.1. Duomenų perkėlimo teisė reiškia, kad jūs turite teisę gauti sistemintu, paprastai naudojamu, kompiuteriu skaitomu ir tarpusavyje naudojamu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes apdorojame automatizuotomis priemonėmis, jeigu tai techniškai įmanoma ir Jūsų pareikalavimu šie duomenys gali būti tiesiogiai nusiųsti kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2. Pareikalavimą gauti arba persiųsti asmens duomenis sistemintu formatu Jūs galite pateikti tokiais būdais:
14.2.1. Naudojant Jūsų asmeninę akciza.net paskyrą;
14.2.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net.


15. Kaip galima pateikti pareikalavimą dėl savo teisių įgyvendinimo:

15.1. Pareikalavimus dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo Jūs galite pateikti tokiais būdais:
15.1.1. Naudojant Jūsų asmeninę akciza.net paskyrą;
15.1.2. Nusiuntus mums pareikalavimą e-paštu: datuaizsardziba@akciza.net;
15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją mes vykdome Jūsų e-pašto adresu. Pateikiant mums pareikalavimą vienu iš nurodytų būdų, visuomet nurodykite savo e-pašto adresą, apie kurį surinkta informacija. Jeigu nenurodysite e-pašto adreso arba jeigu jis nesutampa su pareikalavimo pateikėjo asmeniniu e-pašto adresu, mes negalėsime Jūsų teisingai identifikuoti ir pateikti pareikalautos informacijos arba įvykdyti Jūsų pareikalavimą.
15.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, Jūs galite susisiekti su valstybine Duomenų inspekcija, siekiant apsaugoti savo teises.

16. Kas yra slapukai (cookies)?
16.1. Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios atsiunčiamos į Jūsų įtaisą, kai apsilankote atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įtaisą ir pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti jos naudojimą.
16.2. Sužinokite daugiau apie slapukus ir jų naudojimą Slapukų politikoje.